Nowoczesne Szkoły Zawodowe Wizytówką Torunia

„Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia”

nr WND-POKL.09.02.00-04-014

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji Projektu to 01.09.2010 - 30.06.2012r.

Realizacja projektu w ZSIŚ przebiega następująco:

 • Zakup podręczników do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
 • Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • Zakup materiałów biurowych potrzebnych do zajęć
 • Zakup laptopa
 • Zakup oprogramowania komputerowego (pakiet biurowy)
 • Zakup rzutnika multimedialnego
 • Zakup 2 aeratorów elektrycznych
 • Zakup 2 wertykulatorów elektrycznych
 • Zakup 2 tachimetrów elektronicznych z lustrami dalmierczymi statywami
 • Wizyty studyjne u pracodawców

Klasa IIIAI- Wyjazd studyjny do Biura Terenowego w Chełmnie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Klasa IIIAI, IIIDO- Wyjazd studyjny na Targi Poleko

IIIDO Wizyta studyjna do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Grudziądzu.  

Klasa IIIAI Wizyta studyjna na Ujęcie Wody i Stację Uzdatniania Wody w Lubiczu.

IIDO Wizyta studyjna do Biogazowni w Liszkowie.

Klasa IIIAI, IIIDO- Wyjazd studyjny do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Zajęcia pozalekcyjne  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas I

Zajęcia podwyższające kompetencje kluczowe z matematyki dla uczniów klas II i III

Zajęcia podwyższające kompetencje kluczowe z języka angielskiego dla uczniów klas II i III

Zajęcia podwyższające kompetencje kluczowe z języka niemieckiego dla uczniów klas II i III

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV

Zajęcia specjalistyczne zawodowe dla uczniów klas IV

Zajęcia specjalistyczne z autocada

                Zajęcia: wsparcie pedagogiczne dla uczniów

                Zajęcia: realizacja programu przeciwdziałania uzależnieniom

               Zajęcia: opracowanie indywidualnego rozwoju ucznia z wykorzystaniem programu komputerowego „Absolwent” dla klas III.  

Praktyka zawodowa dla klas pierwszych

 
 
     
| Mapa strony | Strona główna | Polityka prywatności | Komunikaty | Kontakt |