Projekt "Z Ekologią na Ty w państwach Unii Europejskiej"

  PATRONAT I WSPÓŁPRACA

Szczegóły Powiększ
Szczegóły Powiększ
Szczegóły Powiększ
Szczegóły Powiększ
Szczegóły Powiększ
Szczegóły Powiększ
[1]

Mając na uwadze stworzenie młodzieży warunków do właściwego rozwoju i wspieranie w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne,
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska opracował projekt „Z Ekologią na Ty w państwach Unii Europejskiej”, którego głównym celem jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko – pomorskiego, państw wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz zagadnień związanych z polityką ekologiczną tychże państw. Niewątpliwym atutem „Z Ekologią na Ty w państwach Unii Europejskiej” jest objęcie projektu Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011

Projekt został objęty również Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz Honorowym Patronatem Pana Janusza ZemkePosła do Parlamentu Europejskiego.

                     Do realizacji projektu przyłączyli się: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” i Szkoła Leśna na Barbarce, Stowarzyszenie Integracji Europejskiej „Europejski Czwartek”. Chęć współpracy wyrazili: Pan prof. Marian Stępak i Pan Jacek Chmielewski, którzy dokonają oceny prac fotograficznych.

  

Projekt „Z Ekologią na Ty w państwach Unii Europejskiej” to cykl konkursów/imprez, trwających od 1 września 2011 r. do 16 grudnia 2011 r.

Imprezy, jakie przewidzieliśmy w ramach projektu to:

   

·   Konkurs Fotograficzny „Zielone oblicze województwa kujawsko – pomorskiego, jako wizytówka Polski w UE” – jest to konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (ramy czasowe: od 1 września do 25 listopada 2011 r.)

·   Szkolne Centrum Informacji o Prezydencji Polski w Radzie UE 2011 udzielające uczniom odpowiedzi na wszelakie pytania dotyczące Unii Europejskiej i Prezydencji

·   Zajęcia edukacyjne (lekcje otwarte) podejmujące tematykę integracji europejskiej, prezydencji i ochrony środowiska; zajęcia będą organizowane przez wrzesień, październik, listopad i grudzień dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.

   

            Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów!!!

   

 

  Pobierz / Otwórz dokument

jpgPismo przewodnie do Dyrekcji szkół 
pdfRegulamin Konkursu Fotograficznego 
pdfFormularz zgłoszeniowy do Konkursu Fotograficznego - uczniowie niepełnoletni 
pdfFormularz zgłoszeniowy do Konkursu Fotograficznego - uczniowie pełnoletni 
pdfKarta zgłoszeniowa - zajęcia edukacyjne 
 
 
     
| Mapa strony | Strona główna | Polityka prywatności | Komunikaty | Kontakt |